PAGINA PRINCIPALA

PRODUSE

Despre Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Despre Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Protecţia datelor personale.

Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.56/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (cod de identificare din registrul pentru protecția datelor personale: 002041), SC ECS TRADING SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau ale unei alte persoane, utilizând orice modalitate de comunicare cu firma noastră.

Datele personale sunt culese numai pentru nevoile firmei SC ECS TRADING S.R.L. și prelucrate în scopul realizării activității comerciale a firmei rezultate din statut, a promoțiilor și reclamei, cu respectarea imperativului de ocrotire a datelor impus de legislație prin Legea nr.677/2001. Furnizând datele cu caracter personal, sunteti de acord cu prelucrarea lor de către firma SC ECS TRADING SRL  și partenerilor săi, precum și cu primirea de comunicări comerciale din partea acestora. Fiecare client are dreptul de a vizualiza datele sale personale, de a le modifica, de a cere încetarea prelucrării lor de către firmă sau de a se împotrivi folosirii lor. În acest sens, puteți transmite o cerere scrisă, datată și semnată către SC ECS TRADING SRL. Totodată, orice client poate beneficia de dreptul de a se adresa justiției. ECS TRADING S.R.L. poate pune la dispoziția altor firme datele personale ale clienților săi pentru reclamă și promoții, cu condiția respectării cerințelor impuse de legislație, ale Legii 677/2001.